m01 หน้าหลัก
  ผู้บังคับบัญชา
   แนะนำหน่วยงาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ทำเนียบหัวหน้าหน่วยงาน
   โครงสร้างหน่วยงาน
   กต.ตร.สถานีตำรวจ
  m09 ติดต่อสถานีตำรวจ
  คู่มือประชาชน
  อัตราค่าประกันตัวผู้ต้องหา
   พ.ร.บ.ตำรวจ ปี 2547
  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวละ
     จริยธรรมแลและจรรยาบรรณ
     ของตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๓
01
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ข้อมูลสถานศึกษา
  ข้อมูลศาสนสถาน
  ข้อมูลสถานพยาบาล
  ข้อมูลสถานบริการน้ำมัน
   ข้อมูลร้านรับซื้อของเก่า
  ข้อมูลร้านซ่อมรถ
 
ecy(เริ่มนับแต่ 1 ก.ค. 2555)
dasongkran

 

top  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 แต่เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.สุมิตร มั่นเมือง ผกก.สภ.บางกระทุ่ม ได้นำข้าราชการตำรวจ สภ.บางกระทุ่ม อส.ตร. จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมตำรวจ 13 ตุลาคม มีการกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ อุดมคติตำรวจ อ่านสานส์ของ ผบ.ตร. มอบใบประกาศเกียรติคุณแก้ข้าราชการตำรวจดีเด่น และ อส.ตร.ดีเด่น พร้อมทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจ มีกิจกรรมทำบุญเลี้ยงเพลพระ และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตระกร้อ สร้างความสนุกสนาน ความสามัคคีในหมู่คณะข้าราชการตำรวจ ( 25 ภาพ)

dasongkran

 

top  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 07.30 น. พ.ต.อ.สุมิตร มั่นเมือง ผกก.สภ.บางกระทุ่ม ได้นำข้าราชการตำรวจ สภ.บางกระทุ่ม เข้าวัดทำบุญในเทศกาลออกพรรษา ณ วัดห้วยแก้ว ม.4 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการตำรวจ ( 8 ภาพ)

dasongkran

 

top  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.สุมิตร มั่นเมือง ผกก.สภ.บางกระทุ่ม ได้นำข้าราชการตำรวจ สภ.บางกระทุ่ม ร่วมลงนามถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี ( 9 ภาพ)

dasongkran

 

top  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.สุมิตร มั่นเมือง ผกก.สภ.บางกระทุ่ม ได้จัดพิธีมอบใบประกาศตามโครงการ D.A.R.E. แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนศึกษาลัย ม.3 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นโครงการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปสอนความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ( 9 ภาพ)

dasongkran

 

top  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.สุมิตร มั่นเมือง ผกก.สภ.บางกระทุ่ม พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สภ.บางกระทุ่ม ทำการซ้อมแผนการชิงทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขาบางกระทุ่ม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอาชญากรรม ที่อาจเกิดขึ้นในท้องที่รับผิดชอบได้ ( 18 ภาพ)

dasongkran

 


top  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.สุมิตร มั่นเมือง ผกก.สภ.บางกระทุ่ม พร้อมด้วย ปลัดอำเภอบางกระทุ่ม ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ร่วมกันเปิดจุดบริการประชาชน จุดตรวจป้องกันอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 ( 7 วันแห่งความปลอดภัย) ณ หน่วยบริการประชาชนตำบลไผ่ล้อม ( 14 ภาพ)

cheklok


top  เมื่อวันที่ 14, 17 มีนาคม 2557 แต่เวลา 06.00 น. ข้าราชการตำรวจ สภ.บางกระทุ่ม เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี จากทีมคณะแพทย์ โรงพยาบาลดารารัศมี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ ทีออกมาให้บริการ ณ ห้องประชุม สภ.เมืองพิษณุโลก ( 8 ภาพ)


bkt11

ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือ
มีปัญหาข้อขัดข้องเชิญพบ
พ.ต.อ.สุมิตร  มั่นเมือง
ผกก.สภ.บางกระทุ่ม
โทร 081-9726790


mailbox
ร้องเรียน ร้องทุกข์
motoci
เหตุด่วน - เหตุร้าย
แจ้ง 191 หรือ
055-391012

ห่วงใยลูกหลาน..
ร่วมกันป้องกัน
และต่อต้านยาเสพติด
!!

ya2
ya1
::  สถานีตำรวจภูธรบางกระทุ่ม  28 หมู่ 4  ต.บางกระทุ่ม  อ.บางกระทุ่ม  จ.พิษณุโลก 65110  โทร 055-391012 ::
   Website :: http://bangkratum.plpitlok.com    Email :: bangkratum_pol@hotmail.com